Prenajímate nehnuteľnosť? Využite tento príjem pri žiadosti o hypotéku

Prenajímate nehnuteľnosť? Možno dokážete tento príjem využiť aj pri vybavovaní hypotéky. Aké podmienky musíte splniť a ktoré banky tento príjem akceptujú pri žiadosti o hypotéku, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

person

Autorom blogu je Tomáš Maga: Financiám sa venujem roky viac ako na plný úväzok, aby som dokázal skutočne pomáhať svojim klientom, nielen s nimi uzatvárať zmluvy.
Dátum napísania: 25.09.2021
Posledná aktualizácia: 01.03.2022

facebook
Thumbnail

Prenájom nehnuteľnosti ako vedľajší príjem

Vo väčšine prípadov banky akceptujú príjem z prenájmu nehnuteľnosti alebo príjem z podnájmu v prípade družstevného vlastníctva pri žiadosti o hypotéku len ako vedľajší príjem. Takže žiadateľ o hypotekárny úver musí mať okrem toho aj hlavný príjem zo závislej činnosti alebo podnikateľskej aktivity.

Tip: Viete ako získať najvýhodnejšiu hypotéku na trhu?

Akceptácia tohto príjmu pri schvaľovaní úveru sa pri jednotlivých bankách odlišuje dĺžkou trvania nájomnej zmluvy či výškou akceptovanej sumy. V každom prípade však musí ísť o bezhotovostný príjem preukázateľný prevodom na bankový účet. Poďme sa pozrieť na jednotlivé banky a ich podmienky.

Podmienky jednotlivých bánk

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti akceptuje väčšina bánk. Výnimkou je Prima banka, ktorá akceptuje len príjem zo zamestnania alebo SZČO, a OTP Banka, pri ktorej môžeme po spojení s ČSOB očakávať zjednotenie úverových podmienok.

ČSOB

ČSOB akceptuje do výšky 70% príjmu z prenájmu nehnuteľnosti, nájomná zmluva však musí trvať najmenej od októbra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Výška tohto príjmu tiež nesmie presiahnuť súčet ostatných príjmov, ktoré sa berú do úvahy.

K žiadosti je potrebné doložiť: overenie výšky príjmu, výpis z listu vlastníctva, nájomnú zmluvu a kópiu daňového priznania.

mBank

V mBank akceptujú príjem z prenájmu, no inkasovaný príjem musí byť zasielaný na daný účet najmenej 6 mesiacov. Banka akceptuje až do 70 % výšky nájomného, treba ho však doložiť výpismi z účtu. K žiadosti sa pripája ešte list vlastníctva, platná nájomná zmluva.

Oberbank

Oberbank tento príjem akceptuje bez ďalších doplňujúcich podmienok.

365 bank

Na akceptáciu príjmu vyžaduje 365 bank, aby bol žiadateľ výlučným vlastníkom prenajímanej nehnuteľnosti. Tá môže byť aj v bezpodielovom vlastníctve, no vtedy musia do úverovej žiadosti vstupovať obaja manželia.

Ak žiadateľ podával daňové priznanie, príjmy sú zohľadnené v DP. V prípade, že daňové priznanie podával ako fyzická osoba, príjem sa vypočíta takto:

Výška príjmu = ((tržby – daň) / 12 ) * 0,4)

Bez daňového priznania sa do žiadosti uvádza 40% z výšky pravidelného mesačného príjmu z prenájmu nehnuteľnosti a na výpisoch z bankového účtu musí byť jasne definované, že ide o prenájom.

Nájomná zmluva musí byť platná a podpísaná najmenej na 12 mesiacov, príp. platná najmenej 6 mesiacov, no nesmie sa skončiť skôr ako 3 mesiace pred odoslaním žiadosti o úver.

Slovenská sporiteľňa

Banka akceptuje príjem z prenájmu, no je potrebné dokladovať vlastníctvo k prenajímanej nehnuteľnosti a potrebný je aj výpis z účtu za posledný mesiac. 

Ak je príjem z prenájmu jediným príjmom žiadateľa o úver, tak tento príjem Slovenská sporiteľňa nemôže akceptovať.

Tatra banka

Tatra banka akceptuje príjem z prenájmu, ak žiadateľ alebo aspoň jeden zo spolužiadateľov zároveň dokladuje ďalší štandardne akceptovateľný príjem. Nájomná zmluva musí existovať najmenej 3 mesiace ku dňu podania žiadosti a musí byť dohodnutá na min. 12 mesiacov. 

Na schválenie je potrebné, aby šlo o rezidenčnú nehnuteľnosť a nájomné musí byť vyplácané bezhotovostne na bankový účet. Slovenská sporiteľňa akceptuje z poukazovaného nájomného sumu, ktorú si stanoví na základe individuálneho posúdenia.

UniCredit Bank

Ak žiadate o hypotéku v UniCredit Bank, tak vám príjem z prenájmu akceptujú až po podaní daňového priznania. Akceptujú však 100 % z daňového základu z príjmov z prenájmu, a to pri paušálnych výdavkoch aj reálnych nákladoch. 

V prípade, že ste SZČO menej ako 12 mesiacov, takýto príjem UniCredit Bank neakceptuje. Možná je výnimka s doložením kontinuity príjmu, ktorá je posudzovaná individuálne.

VÚB banka

VÚB banka akceptuje 30 % z výšky nájmu. A to buď z obratu na účte, alebo z prenájmu na daňovom priznaní - podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. Banka vyžaduje, aby prenájom trval najmenej rok.

Chcem s tebou spolupracovať.

Nie ste si istý, či spravujete svoje financie pre vás tým najvýhodnejším spôsobom? Rád vám pomôžem.

Pôsobím po celom Slovensku

Kontakt